This website is not maintained anymore. If you want to keep track of me or my projects (or hire me) check www.conveniencefactory.com or follow me @conveniencedev

Ruwebit
HARDWARE REVIEWS, DIY PROJECTS, IN-DEPTH ARTICLES
Start DIY projectsReviewsHow-to'sNewsAutomotiveAbout the websiteArchive | Most popularLast updatedTags Sitemap
how-to'slinux
Mail versturen via IMAP
Download article as PDF
By Maurice on June 10, 2009 popularity:
Mail ontvangen doe je waarschijnlijk via IMAP of POP3, versturen via SMTP. Echter, wist je dat je via IMAP ook mail kunt versturen? Tenminste als je zelf een mailserver draait. Hier volgt een how-to.
IMAP is een protocol voor het ophalen van mail, waarbij de mails en de folders op een server blijven staan. Hierdoor heb je in tegenstelling tot POP3 in al je E-mail clients toegang tot dezelfde mail. Hoewel officieel niet ondersteund is het ook mogelijk om via IMAP E-mail te versturen. Dit werkt als volgt:

Je maakt een aparte mailfolder aan, bijvoorbeeld Outbox
Op je mailserver draai je een script dat die folder monitored, wanneer er mail in verschijnt verstuurt het script dat
Je kunt dan met je favoriete E-mail programma een E-mail opstellen en vanuit de lokale outbox kopieren naar de folder op de server. De mail wordt daarna vanaf de server verstuurd

Ik zelf draai Dovecot, de mailfolders staan in /home/user/Maildir. Het zou met elke IMAP mailserver onder Linux moeten werken.

Hieronder de stappen:

Maak de mailfolder Outbox aan:
mkdir /home/user/Maildir/.Outbox

Maak een script dat alle mail verstuurd vanuit een bepaalde directory, bv. sendmail_from_mailbox.sh
#!/bin/sh
account=$1
mailbox=/home/$account/Maildir/.Outbox/

cd ${mailbox}cur
for mail in `dir -d * 2> /dev/null` ; do
/usr/sbin/sendmail -t < $mail
if [ $? == 0 ]; then
rm $mail
else
echo "Could not sendmail (sendmail_from_mailbox.sh) $mail" | sendmail -F Admin root@localhost
/usr/sbin/sendmail -F Admin root@localhost < $mail
rm $mail
fi
done


Roep dit script aan in een cron job
cp sendmail_from.mailbox.sh /etc/cron.hourly


Nu wordt elk uur de folder gecontroleerd en mail die daar in staat verzonden.

Copyright © 1999-2010 by Maurice de Bijl. This article was published on 2009-06-10 in how-to's  linux

Was this article useful to you? Please help me by using the toolbar below to tweet the article, give it an eKudo or add it to Hyves, Facebook, Delicous, Digg or another site. Thanks!

Download article as PDF

POPULAR TAGS
Show all tags
SEARCH KEYWORD
FOLLOW ME
Twitter