This website is not maintained anymore. If you want to keep track of me or my projects (or hire me) check www.conveniencefactory.com or follow me @conveniencedev

Ruwebit
HARDWARE REVIEWS, DIY PROJECTS, IN-DEPTH ARTICLES
Start DIY projectsReviewsHow-to'sNewsAutomotiveAbout the websiteArchive | Most popularLast updatedTags Sitemap
archivehow-to'slinuxsamba
HOEDOE ik Samba opzetten
Download article as PDF
By bart on November 3, 2001 popularity:
This article has been tagged as archive. It is outdated, may contain incorrect information and links may be broken.
Samba HOEDOE

Stappenplan ...

1) Source downloaden
2) Source uitpakken (anders heb je er geen drol aan)
3) Source configuren (== Makefile maken voor je eigen systeem)
4) linken en installen (zie commentaar stap 2)
5) configuratie bestandje maken (anders weet je nie wat tie doet als tie het doet)
6) opstart script maken (anders moe je ammel moeluk doen om um op te starten)
7) SMB automatisch op laten starten (WAUW)
8) Windows registry verkrachten (Niet al te letterlijk opnemen)
9) Testen && debuggen (dit duurt het langst :-))
10) Overbodige toei wegdonderen (leuk, dingen weggooien)
11) Onnodige informatie ff lezen (of is status == stap 10 goto stap 12)
12) onverantwoordelijk veel bier gaan drinken op je nieuwe samba server !

Systeempje:
- Het systeem waar ik het op opgezet heb is voorzien van de laatste technieken:

RedHat 7.2 (www.redhat.com)
Samba 2.2.2 (www.samba.org)

waarschijnlijk werkt het met andere distributies weer allemaal net even wat anders.

========================================================================================

1) Download de laatste source-code van Samba op ftp://ftp.samba.org/pub/samba
2) Pak de source uit met de tar utility

tar zxfv samba-latest.tar.gz

3) Ga naar de source directory in de samba directory en run het configuratie script.

./configure

Het configure script controleert of de benodigde tools aanwezig zijn op je systeem en genereert de o.a GNU Makefile waarmee samba te installeren is.

4) Als de Makefile gemaakt is, kan Samba (current release 2.2.1a) gebouwd en geinstalleerd worden met het commando

make && make install

sit back en relax of ga koffie drinken want dit duurt wel effe ... (jaja niet als je een P4 2 GHz hebt..)

5) Nu moet de configuratie file gemaakt worden voor samba, om de nodige directories te sharen naar je windows machine. Een simpele voorbeeld configuratiefile, die in /etc/ moet (tsja .. of kan) komen staan en smb.conf heet, ziet er als volgt uit:


# Hierin staan alle globale settings van samba
log file = /var/log/samba
# bij meerdere netwerken handig, aan welke ip koppelen.
# de /24 is meen ik voor een Class C subnet ...
interfaces = 192.168.0.5/24
workgroup = Copera
server string = server commentaar


# Hier kun je info over de home dirs van de users kwijt
comment = home directory
browseable = no
# browsable zegt of de dir in een net view te zien moet zijn
read only = no
printable = no


# een voorbeeld van een dir waar iedereen in mag kijken
comment = public files
path = /home/pub
read only = yes
printable = no


# een voorbeel van een dir waar iedereen in mag kijken maar nie schrijven
comment = MP3 files
path = /home/mp3
read only = yes
printable = no

5.1) Dingetjes om niet te vergeten bij het kopieren van dit stukje hierboven:
- /home/pub dir aanmaken
- /home/mp3 dir aanmaken
- IP adres van je netwerkkaartje op 192.168.0.5 zetten
(met ifconfig eth0 192.168.0.5 && ifdown eth0 && ifup eth0)
of het hierboven aanpassen

5.2) Checken van de configuratie. dit kan met het tooltje testparm. Bij een default installatie staat deze in /usr/local/samba/bin/testparm. Aanroepen met

/usr/local/samba/bin/testparm /etc/smb.conf

Bij een fout geeft de tool aan wat er mis is en waar. Verbeter dit en run de tool opnieuw totdat tie zegt dat het goed is.

6) Opstart script aanmaken. Nu de configuratie goed is, een scrippie maken dat Samba automatisch kan starten, stoppen en herstarten. Deze is vrij simpel en ziet er als volgt uit:

#!/bin/bash

. /etc/init.d/functions

# switch parameter 1 (hoe wordt tie aangeroepen)
case "$1" in
start)
echo -n "Starting SMB daemons"
daemon /usr/local/samba/smbd -D -s /etc/smb.conf
echo -n ""
daemon /usr/local/samba/nmbs -D -s /etc/smb.conf
touch /var/lock/subsys/smb
;;
stop)
echo -n "Stopping SMB daemons"
killproc smbd
echo -n ""
killproc nmbd
rm -f /var/lock/subsys/smb
;;
restart)
/etc/init.d/samba stop
sleep 1
/etc/init.d.samba start
*)
echo "Usage: { start | stop | restart }"
;;
esac

Dit scrippie is getest onder RH 7.2, met bash maar das logisch .. zet dit in
de /etc/init.d/ directory. Je kunt als het goed is nu samba opstarten met "samba start", stoppen met "samba stop" en herstarten met "samba restart".
Trial on error dit maar eens en haal alle overtiep fouten er uit.

7) Automatisch op laten starten met booten. Dit kan op allerlei manieren. De makkelijkste manier is het rc.local script. Dees staat in de /etc directory. Ga naar het eind van dit script (is waarschijnlijk nie zo lang) en tik hier helemaal onderaan

/etc/init.d/samba start

Dit script wordt elke keer aangeroepen met booten dus dat zou moeten werken. De meer intelligente gasten onder ons kunnen in de verschillende runlevel directories symbolische links kunnen maken naar het samba script. Maar dat is voor een volgende HOEDOE.

8) En nou denken dat je klaar ben .. nopez. afhankelijk van je Windows versie moet je nog wat in je registry veranderen m.b.t. ge-encrypte passwords die over het netwerk worden gestuurd.

8.1) Windows 95/98
Gebruikt de tool "regedit" (start->run->regedit) om de volgend entry TOE te voegen:

IN: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VNETSUP
NAAM: EnablePlainTextPassword
WAARDE: 0x01.

8.2) Windows NT 3.5 en 4.x
Gebruikt de tool "regedit" (start->run->regedit) om de volgend entry TOE te voegen:

IN: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters
NAAM: EnablePlainTextPassword
WAARDE: 0x01

8.3) Windows 2000
Das makkelijk. Control Panel->Administrative Tools->Local Security Policy opstarten. Vervolgens in de tree view local policies selecteren en daar weer in de Security Options. Daar staat een optie

"Send unencrypted password to connect to third-party SMB servers"

Heel verhaal maar die moet je op enabled zetten.

9) En nou is het wonder daar: het werkt. En zoniet dan vrees niet, heb je iets verkeerd gedaan. HEEL eventueel zou het kunnen dat ik het verkeerd heb uitgelegd maar ik neem geen verantwoordlijkheden m.b.t. het hier bovenstaande (en onderstaande). Lukt het helemaal niet neem dan contact op met de lokale SAMBA dealer of stuur een meeltje.

10) Als je klaar bent, kun je de source weer wegsmijten:

rm -rf samba2.2.1a (of anders de directory waar de source wel staat)

11) EXTRA OVERBODIGE INFO: samba installeert een aantal tools, automatisch worden smbd en nmbd opgestart. smbd is de Samba daemon zelf. Nmbd zorgt voor de NetBIOS support die een aantal clients gebruiken. Verder zijn er dan nog een aantal utilities voor samba:

- smbclient een client voor UNIX machines
- smbprint een script die naar een printer op een samba host kan printen
- smbstatus laat de status zien van samba
- smbrun een script dat binaries kan runnen op een samba host

TTTTTAAAAAAAAADDDDDDAAAAAAA

SMB-HOEDOE is made in courtesy of www.ruwebit.net,
boosting you through the third millenium
Copyright © 1999-2010 by Maurice de Bijl. This article was published on 2001-11-03 in archive  how-to's  linux  samba

Was this article useful to you? Please help me by using the toolbar below to tweet the article, give it an eKudo or add it to Hyves, Facebook, Delicous, Digg or another site. Thanks!

Download article as PDF

POPULAR TAGS
Show all tags
SEARCH KEYWORD
FOLLOW ME
Twitter