Duurzaam leven in de ICT en de impact op het milieu

Duurzaam leven en ICT

Denk je aan duurzaamheid, dan denk je aan milieu en energie. Maar duurzaam leven en duurzaamheid zijn meer dan dat. Want duurzaamheid gaat ook over gelijkmatig inzetten van mensen en relaties. Duurzaamheid gaat over verantwoordelijkheid nemen en transparantie. Duurzaamheid is overal, zo ook in de IT branche. Je vindt er energiezuinige datacenters en hardware die wordt gerecycled of elders een tweede leven krijgt. Maar duurzaamheid is ook het degelijk en betrouwbaar vastleggen van data door actuele software. De IT sector staat bekend als een grootverbruiker van energie. In het bijzonder de enorme datacenters volgestouwd met servers slurpen energie. Daar is dus nog veel winst te halen. Duurzaamheid in de IT, waarom zou je dat willen?

Wat is duurzaam leven?

Een duurzame samenleving is een samenleving die verantwoord omgaat met aangeboorde bronnen en grondstoffen, zodat er geen disbalans of uitputting ontstaat. Een duurzame samenleving zorgt dat ook toekomstige generaties gebruik kunnen maken van de hulpbronnen en grondstoffen. Er dient een evenwicht te zijn tussen economische, sociale en ecologische belangen.

Met andere woorden: het boeken van winst en de gezondheid van mens en milieu moeten in balans zijn. Duurzaamheid in de ICT betekent dat bedrijven rekening houden met de ecologische en sociale impact van hun bedrijfsprocessen. Een duurzaam leven in de IT en andere bedrijfstakken houdt rekening met gelijkheid tussen werknemers, veiligheid en gezondheid. Maar ook afvalbeheer, verantwoorde inkoop en welvaartsverdeling. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de term die hieruit is voortgekomen.

banen IT

Duurzaamheid in de digitale wereld

Digitalisering en datacenters gaan hand in hand. Datacenters worden steeds groter, aangezien de vraag om digitale opslag van gegevens toeneemt. Datacenters zijn energieslurpers. Denk maar aan de grote datacenters van Facebook, Google, Microsoft en Amazon. Maar ook kleinere datacenters staan vol met grootverbruikers van energie.

Veel bedrijven ondernemen stappen om hun datacenter duurzaam te maken. Ze maken de overstap naar groene energie. Windturbines en zonnepanelen worden hiervoor ingezet. Ook overheden nemen hun verantwoordelijkheid en stimuleren bedrijven om zo duurzaam mogelijk te zijn. Het zogenaamde Energie Efficiëntie Plan (EEP) beschrijft de doelstellingen per bedrijf. In ruil voor deelname aan dit initiatief levert het kostenbesparingen en een imagoverbetering op. Ook vrijstelling van energiebelasting en meer vrijheid bij milieuvergunningen zijn voordelen die hieraan verbonden zijn.

Duurzaamheidsprobleem ICT

Naast het enorme energieverbruik, heeft de IT branche nog een ander duurzaamheidsprobleem. Namelijk de hoeveelheid grondstoffen die nodig zijn om de hardware te fabriceren. Elke computer of server wordt na een vastgestelde tijd afgeschreven. Een afgeschreven apparaat zit boordevol met grondstoffen van hoge kwaliteit. Afschrijven van hardware produceert afval. De overheid heeft strikte richtlijnen opgesteld over de verwerking van dit afval. Zo moeten producenten van hardware minimaal 65 procent van de geproduceerde producten inzamelen wanneer het is afgeschreven. En minstens 80% van het ingezamelde afval moet hergebruikt worden voor een nieuwe toepassing.

In speciale winkels is tegenwoordig refurbished hardware te koop. Het is hardware dat is samengesteld uit afgeschreven computers en servers. Kwalitatief zijn het prima producten, maar voor de datacenters voldoen ze niet meer. Hardware producenten spelen graag in op de behoefte van de klant. De datacenters hebben steeds snellere servers nodig, plus ze wensen gebruik te maken van garanties. Om die reden is er op het gebied van duurzaamheid nog weinig vraag naar refurbished hardware voor datacenters.

Lees hier verder over de informatietechnologie >>>

Hoe duurzaam is het recyclen van ICT apparatuur?Duurzaam leven en ICT

Grote winst kan worden gehaald uit het goed recyclen van ICT apparatuur. De grondstoffen die erin verwerkt zitten, kunnen van waarde zijn. In een duurzame samenleving is het belangrijk dat alle fossiele brandstoffen die we uit de aarde gebruiken, maximaal worden ingezet. Door te recyclen worden fossiele bronnen niet uitgeput, maar komt er een betere balans. Het recyclen van ICT apparatuur is geen moeilijk proces. Gespecialiseerde bedrijven komen tegen betaling de afgeschreven apparatuur ophalen. Daarna wordt deze gerecycled en het overige afval wordt vernietigd. Ook kan afgeschreven hardware opnieuw worden verkocht. Door apparatuur volledig te hergebruiken, komen er geen nieuwe productieprocessen aan te pas. Dit scheelt een hoop in de uitstoot van broeikasgassen.

Help het milieu en plant een boom

Bedrijven groot en klein en zelfs particulieren zullen altijd nieuwe apparatuur blijven kopen. Tweedehands spullen voldoen niet altijd aan de gewenste voorwaarden. Maar alle nieuw geproduceerde artikelen hebben een behoorlijke ecologische voetafdruk nagelaten. Compensatie is daarom vereist. Een simpele maar doeltreffende manier om mee te helpen aan een gezondere wereld is door mee te werken aan TreeClicks. TreeClicks heeft een gratis plug-in beschikbaar gesteld waarbij meer dan 10.000 winkels zijn aangesloten. Tijdens het online winkelen, ontvangt TreeClicks advertentiekosten die zij vrijwel volledig inzetten voor het planten van nieuwe bomen. Het is een gemakkelijke manier om bij te dragen aan een duurzaam leven.

Ga voor een duurzaam leven en gebruik de TreeClicks plugin bij elke online aankoop >>>

https://www.youtube.com/watch?v=pjvrm44Z_4I

Waarom zou je duurzaam leven?

Duurzaam leven is verantwoord leven. De uitstoot van broeikasgassen is niet meer in verhouding met de opname van gassen door de natuur. Er worden enorm veel bossen gekapt, terwijl we tegelijkertijd meer en meer fossiele brandstoffen uitstoten. Deze disbalans moet hersteld worden en daar is een ieder verantwoordelijk voor. Duurzaam leven is niet moeilijk. Elke inspanning, hoe klein ook, is een bijdrage aan een betere wereld. Kijkend naar de digitale sector kan iedereen meehelpen. Denk maar aan de aanschaf van een tweedehands telefoon of tablet. Het zijn goede producten die absoluut geschikt zijn voor persoonlijk gebruik. Een nieuw leven bieden aan afgeschreven apparatuur is een enorme bijdrage aan een beter milieu.

Duurzaamheid door energiebesparing in de IT sector

Grote IT installaties hebben de schijn tegen dat ze veel energie kosten. Een enorme hoeveelheid aan servers en hardware lijkt te vragen om een groot energieverbruik. Toch blijkt de werkelijkheid anders. Grote IT installaties in de huidige moderne tijd leiden tot energiebesparing. De besparing wordt gehaald uit de overstap van kleine, middel en grote bedrijven naar een grote IT installatie. Eigen interne datacenters zijn relatief inefficiënt in vergelijking met een groot datacenter. Het zijn de enorme servers die efficiënter werken dan de lokale kleine servers. Winst kan worden behaald uit de warmte die de grote servers produceren. Deze warmte wordt ook wel restwarmte genoemd. De restwarmte kan worden hergebruikt in diverse duurzaamheidsprojecten. Zo wordt de restwarmte gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Het datacenter van KPN is een goed voorbeeld. Zij verwarmen de High Tech Campus met de restwarmte uit het datacenter.

Duurzaam leven en ICT

Duurzaam leven in de toekomst

Onderzoeken wijzen uit dat ICT toepassingen in de toekomst steeds slimmer worden. Hiermee zal een energiebesparing gepaard gaan van meer dan 10 maal de verbruikte energie. Dit zijn grote belangrijke stappen op weg naar een gezondere wereld. Ook innovatieve oplossingen zullen in de toekomst de duurzame digitale economie mogelijk maken. Er staat dus nog veel te gebeuren in de IT sector, wanneer het gaat om duurzaamheid. Daarnaast zal ook de recycling belangrijke stappen maken. Het is goed wanneer het consumenten vertrouwen in gerecyclede apparatuur toeneemt. Want een gerecycled apparaat is niet slecht. Zowel consumenten als ook bedrijven zullen verantwoordelijkheid moeten nemen om voor de volgende generaties een gezonde wereld na te laten. Met de focus op lange termijn verbeteringen en kwaliteit krijgt duurzaam leven een echte kans.