Wat is informatietechnologie en wat moet je erover weten?

werk in it

Tegenwoordig heeft iedereen wel eens gehoord van het woord informatietechnologie. Ook wel IT genoemd. Deze term wordt gebruikt om een breed scala aan technologieën, banen en industrieën te beschrijven. En hoewel de term IT heel vaak wordt gebruikt, heb je je misschien nog nooit afgevraagd wat IT nou precies is. En waar de term informatietechnologie vandaan komt. IT is in de huidige beschaving een heel compleet onderdeel, met als functie om alle verschillende vormen van technologie bij elkaar te houden. Daarnaast is IT ook de katalysator die de huidige technologieën voortbeweegt.

Door te leren begrijpen wat IT is, kan er een groter bewustzijn ontstaan. Waarbij zowel de kwetsbaarheden als de kansen worden gezien die vaak onzichtbaar blijven. Maar om de huidige status van IT te begrijpen en te snappen wat de toekomst te bieden heeft, beginnen we bij het begin.

De oorsprong van de informatietechnologie

Informatietechnologie is het gebruik van systemen die informatie opslaan, ophalen en verzenden. Vooral voor computers en bij telecommunicatie wordt dit gebruikt. In de geschiedenis werd IT gebruikt in de meest primitieve vorm. Kijk maar naar de grotschilderingen, waarbij mensen toen al vastlegden wat er in hun dagelijkse leven gebeurde. In de loop van de eeuwen is de informatietechnologie enorm geëvolueerd. De ontwikkeling van het menselijk brein is hand in hand gegaan met de IT ontwikkeling. Het is een kenmerk van de mens om steeds verder vooruit te willen gaan.

Vanaf 1945 werd het eerste concept gepresenteerd, waarbij programma’s leesbaar konden worden getoond op een computer. Al wist men op dat moment nog niet hoe belangrijk deze eerste stap zou zijn. Sindsdien is de informatietechnologie exponentieel gegroeid. Het werd de basis voor een ongekende hoeveelheid aan prestaties die de volgende 50 jaar zouden gaan plaatsvinden.

Vanaf 1993 werd het World Wide Web ontwikkeld. Het fysica laboratorium CERN in Genève plaatste de software in het publieke domein. Hierdoor werd het internet beschikbaar voor iedereen en kon het beginnen te groeien. Het was een nieuwe technologie, maar eentje die anders was dan de rest. Het internet was een collectieve technologie voor zowel bedrijven als particulieren. Iedereen was welkom om het World Wide Web te gebruiken. Zo werd een tijdperk geboren dat bekend staat als het informatietijdperk.

De moderne informatietechnologie

Het veelvuldig gebruik van computers, servers, netwerken en andere fysieke apparaten, zorgen voor een steeds verder groeiende infrastructuur. Ook de processen voor het maken, opslaan, verwerken, beveiligen en uitwisselen van informatie zijn enorm in ontwikkeling. Dit betekent dat ieder computerapparaat en alle technologieën die erbij horen om het goed te laten functioneren, onder informatietechnologie vallen. De huidige, moderne informatietechnologie zijn ingedeeld in 5 categorieën:

 1. Netwerken
 2. Cyberbeveiliging
 3. Computersystemen
 4. Het Word Wide Web
 5. IT-ondersteuning.

Dit geeft duidelijk aan, hoe groot en omvangrijk de moderne informatietechnologie is geworden.

Een voorbeeld om het praktisch te maken. Naar schatting zijn er in 2019 wereldwijd maar liefst 26 miljard apparaten verbonden met het internet. En de verwachting is dat dit aantal explosief zal groeien naar 75 miljard apparaten in 2025! Dat wil dus zeggen dat iedere persoon op aarde gemiddeld de beschikking heeft over 3,4 apparaten. Dat klinkt misschien veel. Maar kijk eens in je eigen omgeving. De gemiddelde persoon bezit een smartphone, een computer, een router of een smartwatch. Het zijn allemaal devices die gebruik maken van de technologieën die via het internet zijn verbonden.

apparaten verbonden met het internet

Werken in de IT, een baan voor de toekomst?

Doordat we zoveel verschillende technologieën hebben gecreëerd, zijn er ook mensen nodig om deze te installeren, te onderhouden en te beschermen.

Banen in IT

De beschikbare banen in de IT zijn grofweg onderverdeeld in 6 groepen:

 1. De Netwerktechnici

Deze groep techneuten zorgen voor het opzetten van nieuwe netwerken. Ze zorgen voor het beheer, het onderhoud en de nodige upgrades van de netwerken. Via een netwerk kan een apparaat communiceren. Het is dus een belangrijke groep binnen de IT branche.

 1. De Cyber Security Experts

Deze specialistische groep beschermt de diverse systemen, de gebouwde netwerken en de ontwikkelde programma’s tegen digitale aanvallen. We noemen het ook wel cyberaanvallen.

 1. De Computer systeem analist

De multitaskers binnen de IT branche. De computer systeem analisten worden geacht kennis te hebben van de computer hardware, de software en de netwerken om een al deze componenten goed te kunnen laten samenwerken.

 1. Web ontwikkelaarsbanen IT

De groep van web ontwikkelaars bouwen de websites inclusief de achterliggende infrastructuur. Het is een markt die ook erg belangrijk is voor bedrijven. Want ieder zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een snelle en mooi uitziende website.

 1. De programmeurs

De programmeursgroep schrijft en test de codes waaruit een softwareprogramma is opgebouwd. Het is een uitdagende, maar zeer specialistische tak binnen de IT.

 1. De IT-ondersteuningstechnici

De laatste, maar niet de minste groep binnen de informatie technologie. Het zijn de mensen die hulp bieden aan iedereen die technische problemen ondervindt op het gebied van hard- en software.

Werken binnen de IT sector is een baan voor de toekomst. Er is een groot tekort aan IT specialisten. En de oorzaak hiervan is simpel. Maar weinig mensen weten wat informatietechnologie werkelijk inhoudt. Meestal wordt er gedacht dat er jarenlange opleiding voor nodig is. Of dat je een brein van een genie moet hebben om werkzaam te kunnen zijn in deze branche. De werkelijkheid is anders. Uiteraard is er ook een tekort aan toptalent in de IT. Maar buiten deze uitblinkers blijft er nog heel veel ruimte over voor gemotiveerde werknemers in alle branches.

Is de term IT nog wel van deze tijd?

Er wordt door sommigen beweerd dat de term informatietechnologie niet meer de juiste voorstelling geeft met betrekking tot de moderne IT. Het bevat zoveel meer dan het woord informatietechnologie doet vermoeden. Toch blijkt de term IT zo gegrift te zijn in ons geheugen, dat er geen reden is om de term te wijzigen.

De informatietechnologie bestaat al sinds mensenheugenis. Het is met ons mee geëvolueerd. En daarom is het belangrijk dat we allemaal begrijpen wat IT is en wat het doet. Want doordat we gebruik maken van IT, helpen we mee om de vooruitgang van de samenleving in stand te houden.